GIẢI PHÁP CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH

Chuông cửa có hình hay điện thoại cửa có hình, là một hệ thống chuông cửa dùng để đàm thoại 2 chiều giữa bên trong căn hộ và khách ở bên ngoài. Ngoài đàm thoại âm thanh 2 chiều, hệ thống còn truyền hình ảnh từ khách đứng bên ngoài vào màn hình bên trong căn hộ, hoạt động như một camera quan sát, và đảm bảo sự riêng tư cho người sử dụng.